UN NOU ERROR DE LLARENA PROMOU LA NUL·LITAT RADICAL DEL ‘PROCÉS’

A excepció de ‘Diario 16’ que s’autoanomena ‘el diario digital de la segunda transición’, els mitjans informatius callen. Tenen por. No s’atreveixen a dir que el jutge Llarena ha tornat a ficar la pota. “La confirmación de l’Acto de Conclusión del sumario -cito textualment al jutge Presencia, autor de l’article- no lo resolvió la Sala de recursos sino la Sala de Admisión la misma que acordó el inicio de la instrucción porque al juez Llarena se le olvidó dictar el Auto de iniciación del sumario” . Aquesta qüestió que per a molts pot semblar banal o una mica intranscendent, no ho és en absolut: Pressuposa la ‘nul·litat absoluta’ del Procés. Ja, el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va declarar en dues de les seves sentències -la relativa al cas ‘Piersack’ de 1982 i la del ‘cas “De Cubber”, en 1984- que tot jutge s’ha d’abstenir de cometre una falta d’imparcialitat, instruint i jutjant a la vegada, ja que si així ho fa, es perdria la confiança que els Tribunals han d’inspirar als justiciables en una societat democràtica. Per aquesta raó tan simple el jutge instructor -en el nostre cas Llarena- no pot sentenciar, ni dictaminar, ni tan sols formar part del tribunal jutjador, ja que, de fer-ho així provocaria, en els justiciables alerta, espant i desconfiança. Continua llegint «UN NOU ERROR DE LLARENA PROMOU LA NUL·LITAT RADICAL DEL ‘PROCÉS’»