MALEÏTS PRESSUPOSTOS

Segons qualsevol diccionari d’ús comú, els pressupostos de l’Estat són les despeses i ingressos previstos perquè un partit polític pugui governar amb solidesa durant la seva judicatura . Aquesta definició porta implícita, a la pràctica, la reducció de les llistes d’espera, la desaparició dels barracons escolars, la millora de salaris, així com dels subsidis a la dependència i l’increment d’habitatges socials. També comporta més ajudes als aturats i un generós foment de la investigació, l’exportació, la feina i serveis de la Seguretat Social. Però, perquè el poder executiu pugui exercir la seva funció cal que el Parlament aprovi per majoria els pressupostos a la data d’avui convertits en maleïts.

Continua llegint «MALEÏTS PRESSUPOSTOS»