Política de pedaç

Pub: Diari Ed: primer dia: 18/07/2000 – Josep Maria Loperena

El 1979 es crea el Tribunal Constitucional, control del cos i la garantia de l’exercici dels drets i llibertats. El seu actual President, Cruz Villalón, ha revelat que de 5.582 recursos per d’empara el 1999, és la nostra única 240.

Els altres no van ser admessos. Cruz Villalón proposa reformar la llei per evitar l’acumulació de reclamacions. Delgado Barrio, President del Consell del poder judicial, ofereix una solució que sigui el Suprem qui decideixi la majoria dels temes encomanats al Constitucional d’alleugerir la seva obra.

El pla de xoc anunciat pel ministre Angel Acebes, que limita el canvi a una ampliació de l’edat de jubilació dels jutges i una reducció de les pràctiques d’accés a la carrera judicial, no és suficient. La reforma ha de ser absoluta i transgressora: política de pedaç seria perjudicial per a la justícia.

No haurien restringir els poders del Constitucional sense abans haver transferit a la Suprem drets inalienables com la vida, igualtat, o treballar. Molt menys abandonar la tutela a mercè dels jutges inexperts o retards parlamentàries. Ni podria ser justificat el seu fracàs per observar l’existència d’un buit legal.