Farsa del cornudo apaleado

Aquest entremès de Casona es va muntar com a complement de la ‘Farsa de l’enamorada del rei’ de Valle-Inclán, pel Teatre Universitari de Barcelona, per participar en la  Biennal de Venècia de teatre. L’actuació d’aquest conjunt teatral va ser molt festejada a la ciutat dels canals i entre els intèrprets van destacar Carmen Molina, Coralina Colom, Roberto MartínCarlos Ibarzabal i Mari Paz Ballesteros. El director Josep Maria Loperena va haver de sortir a escena al final de cadascuna de les representacions. Tot va ser molt digne, no va haver-hi sotracs, els actors van dir els versos amb claredat i soltesa, i es van moure en escena amb la màxima mobilitat. Es van fer entendre pel públic italià que va manifestar el seu delit amb frases i comentaris que subratllaven les explosives frases d e Casona.

Estrena Facultat de Dret de Barcelona amb motiu de la seva inauguració i el Teatre del Ridotto, Venècia durant la Biennal, el dia 26 de febrer 1960.

Autor: Alejandro Casona.
Direcció: Josep M. Loperena
Intèrprets: Francesc Jover, Carmen Molina, Leonor Tomás, Coralina Colom, Narcís Ribas i Roberto Martín.