Cinc membres de «Els Joglars» recorren contra l’ordre de processament

Notícia a La Vanguardia 4 gener de 1978

Descarrega el .pdf 

Els advocats consideren que i! cas correspon a la V Regió Militar ‘Els advocats dels cinc membres de la Companyia Teatral «Els Joglars», que © I passat dijous van ser cridats a declarar, han presentat un recurs de revocació contra l’ordre de processament, segons informa l’agència Xifra . Els advocats José María Loperena, Marcos Palmes, Antonio Pelegrí, José M. Poch i Luis Krauel al·leguen en el recurs, elaborat de manera conjunta, que l’autoritat judicial de la IV Regió Militar és incompetent en aquest cas per raons territorials. Els advocats basen aquesta afirmació en el fet que et primera representació de l’obra «La torna» es va realitzar a Barbastre (Osca), ciutat adscrita a la V Regió Militar. El segon punt del recurs considera que «ha de ser recusada l’autoritat militar de la! V Regió Militar per ser llei i part en el procés». La causa de la nova incompatibilitat la basen els lletrats en l’apartat 8, art. 159 de! Codi de Justícia Militar. «Entenem-assenyalen en el tercer apartat del recurs- que la incoació anada aquest sumari lesiona l’acord sobre el programa dels Pactes de la Moncloa pel qual es restringeixen les competències doni la jurisdicció jurídic militar.» En una altra part del recurs els orneo advocats manifesten que el ‘processament dels membres  de «els Joglars», «és una lesió greu per’ a Declaració dels Drets Humans acceptada i ratificada solemnement després per l’actual Govern espanyol». Finalment, els defensors dels cinc membres de la Companyia neguen totes les imputacions que es fan per estar fonamentades en arguments febles, com són la premsa i els programes de l’obra. En cas, que aquesta fos considerada delictiva, demanen acollir-se a l’última Llei d’Amnistia »que engloba els actes d’intencionalitat política fins al 6 d’octubre, ja que l’obra es va estrenar el passat dia 7 de setembre.