CARTA OBERTA A PILAR RAHOLA:

Barcelona a, 26 de novembre de 2020

A la atenció de D. Daniel Vosseler

Distinguit company:

En la teva qualitat d’advocat de la senyora Pilar Rahola i el senyor Jordi Finestres, et faix arribar aquesta carta oberta amb el prec de què la facis arribar als teus clients. Ho faig, donada la meva condició de lletrat de Josep Maria Loperena, conjuntament amb Pilar Rocu, autor de la novel·la, ‘L’espia del violí’, per recordar-te que el passat 22 de juny vam dirigir un requeriment judicial a la senyora Rahola fent-li saber que la publicació de la seva novel·la ‘L’espia del Ritz’ podia ser constitutiva d’un delicte d’apropiació indeguda de la propietat intel·lectual. Li dèiem també, que la voluntat del nostre client no era la d’interposar cap querella criminal contra ella ni contra ningú, per la presumpta comissió d’un delicte del 270 de Codi penal, sinó la de solucionar el conflicte, de forma amigable i pacífica, negociant amb tú.

La resposta de la senyora Rahola i la del seu col·laborador, el senyor Jordi Finestres, un altre possible responsable de la comissió de l’il·lícit penal referit, va ser la de qualificar la querella de “deliri argumental” i encarregar als advocats del bufet Vosseler (és a dir a vosaltres) la remissió als mitjans d’un comunicat manifesta’n, textualment, ‘que Loperena ha iniciat una campanya “indigna i espúria” amb l’única finalitat de “promocionar-se” en l’àmbit personal’. Li notificaven també al nostre client -un fet absolutament fals- que Columna, Finestres i Rahola, tenien “en curs” una querella interposada contra ell per les “greus calúmnies contra tots tres” i, que, pròximament, hi afegiran una demanda per danys.

Aquesta actitud ens ha obligat a interposar una querella criminal contra els teus clients per la presumpta comissió del delicte exentar -seguint òbviament instruccions del nostre representat-, que el passat 6 de novembre va estar admesa a tràmit pel Jutjat d’Instrucció núm. 26 de Barcelona. El que més ha importunat al senyor Loperena, advocat encara en exercici, es la referencia que la senyora Rahola li atribueix com a motu d’àmbit econòmic, ja que, com és de domini públic, durant tota la seva vida, com advocat de la CNT, va defensar als més dèbils de la societat -treballadors, presos de consciència, manifestants a favor de la pau, polítics contra el sistema, processats injustament, etcètera- moltes vegades sense cobrar-los ni un ral

Ara veig molt difícil arribar a arribar a una solució, amical i extrajudicial, tota vegada que el senyor Loperena esta molt enutjat. No obstant em poso a la teva disposició per intentar un miracle. Si no ho aconseguim els teus clients hauran de declarar, en principi, al Jutjat sobre el presumpte delicte d’a propiciació indeguda d’una idea del nostre patrocinat, inscrita al Registre de la Propietat Intel·lectual el proper 13 de gener amb les conseqüències que una investigació o imputació pot implicar

Rebis el testimoni de la nostra consideració

JAVIER ESPLÁ MOLINA