REQUERIMENT JUDICIAL A PILAR RAHOLA

ESPLA ABOGADOS ASOCIADOS 


Srla Director General de: 

GRUP 62 Columna Edicions , llibres i comunicació SAU

Avda. Diagonal 662-664 -08030 Barcelona

Barcelona a 22 de juny de 2020

Senyor,

Els dirigim aquest requeriment, via burofax, en qualitat d’advocats de Josep Maria Loperena. Com ja saben, el senyor Loperena es l’autor de la novel·la “L’espia del violí” que vostès contractaren per a la seva edició, tot i que finalment la van rebutjar el 14 de maig de 2010, segons ens consta per la carta tramesa pel senyor Xavier Mallafré Cruañas, llavors director general del Grup 62. Malgrat això, es notori que ara l’editen, però signada per la Sra. Pilar Rahola i amb el títol  “L’Espia del Ritz”.

Són vostès perfectes coneixedors que, al ara llunyà mes de juny de 2003, Editorial Columna va rebre la sinopsi (15 o 16 fulls especificant l’argument, personatges i trama) de tres novel·les de l’autor Josep Maria Loperena, concretament son les que porten per títol “La casa del fanalet vermell”, “Ulls de Falcó” i “L’espia del violí”. A l’octubre d’aquell any s’edità la primera. Al febrer de 2005, la segona i Columna va mantenir – per contracte i des de llavors -, el dret preferent a publicar la tercera. Malgrat no exercir-ho, Columna va rebre l’original d’aquesta tercera novel.la, “L’espia del violí”, el mes d’abril de 2010 . 

Per tant, la sinopsi i l’original del llibre del qual és autor el senyor Loperena han romàs en el seu arxiu durant tots aquests anys. Mai li van ser retornats. Afortunadament el seu únic autor te inscrita l’obra “L’Espia del violí” al Registre de la Propietat Intel·lectual de la Generalitat de Catalunya – ho havia fet el 20 de maig de 2008 -, per tal d’acreditar i defensar el seu patrimoni artístic. Tenim el corresponent certificat.

També creiem que tenen que fer extensible el contingut d’aquesta carta a la Sra. Rahola, suposada autora de la novel·la que actualment promocionen, i al col·laborador i autor de la editorial, el Sr. Jordi Finestres. La nostra intenció és evitar la notificació d’aquest requeriment per edictes mitjançant el BOP a tots dos, pel perjudici que això els pot suposar. 

El senyor Finestres afirma en articles seus – com també ho fa la senyora Rahola en el seu llibre -, que el músic Bernard Hilda havia estat un espia de l’MI6 britànic (o d’una altra organització similar dels aliats), i que en dita condició d’agent secret va estar destacat a la Barcelona dels anys de postguerra, per dur a terme una important missió. Això es un fet – des del punt de vista històric -, absolutament fals, doncs es una fabulació que va ser precisament el fonament de “L’espia del violí” i fruit de la invenció novel·lesca de Josep Maria Loperena. Cap dels dos posibles querellats podria tenir coneixement de tot això, si no haguessin tingut un previ accés il·lícit a l’obra del Sr. Loperena.

A més, tant el Sr. Finestres com la Sra. Rahola, asseguren que va ser el periodista D. Joan de Sagarra – amic personal de Hilda -, qui els va confirmar aquest fet. Posats en contacte amb el prestigiós articulista, i desprès de mantenir una prolongada reunió, ens va confirmar el ja es sabia, que Hilda mai havia estat un espia i que mai havia corroborat aquesta circumstància a cap dels dos presumptes plagiadors. Tampoc ho afirma el senyor Hilda a una entrevista feta a la secció “La contra” del diari “La Vanguardia” de 17 d’octubre de 2003. 

No obstant això, al nostre entendre, aquests fets no són constitutius d’un simple plagi com el que va cometre Sra.  Róala, presuntament, amb l’obra de la Sra. Carla Gràcia, de qui copià, gairebé literalment, el seu manuscrit ‘L’abisme’, creiem que els fets als que ara al·ludim constitueixen una presumpta comissió d’un delicte d’apropiació indeguda d’una propietat intel·lectual, fet previst en l’article 253 del Codi penal i castigat amb penes de fins tres anys de presó, a banda que com rescabalament del dany causat, i en concepte de responsabilitat civil, es demanarà al Tribunal la retirada del llibre signat per la Sra. Rahola i el pagament, per part de la Sra. Rahola i editorial Columna, d’un import indemnitzatori en favor del Sr. Loperena equivalent als ingressos obtinguts per la editorial amb la venda del llibre de la Sra. Rahola.

Tanmateix, per evitar tot això i per ser la voluntat dels lletrats signants la de solucionar els conflictes de forma negociada, abans de que sigui necessari sol·licitar l’empara judicial, convidem als que seran querellats a què, a través dels seus advocats, es posin en contacte amb nosaltres a fi d’aconseguir una solució pactada satisfactòria per tothom. 

Pilar Rocu Idjabe i Javier Espía Molina, advocats